Contact

CONTACT

U kan ons contacteren via


email:

tvk.vzw@scarlet.be
briefwisseling:

TVK vzw

p/a Albertvest 88/04

3300 Tienen


of via een van onze bestuursleden


LID WORDEN


Het jaarlijks lidgeld bedraagt 15 euro.

Voor een een tweede lid op hetzelfde adres betaalt u bijkomend 10 euro.


Wat ontvangt u voor deze som ?

•Lidmaatschap van de Tiense Vrijzinnige Kring en van het Humanistisch Verbond.
 Op deze manier steunt u de vrijzinnige aanwezigheid in onze streek en de organisatie van het jaarlijkse Feest van de Vrijzinnige Jeugd en het Lentefeest. Vanuit onze aanwezigheid promoten wij het officieel neutraal onderwijs en de cursus niet-confessionele zedenleer.

Trimestrieel het Vrije Woord, het tijdschrift van het Humanistisch Verbond

•Trimestrieel Flamboyant, het tijdschrift van de Vlaams-Brabantse vrijzinnige verenigingen

•Korting op het entreegeld van onze (betalende) activiteiten

•Effectief lidmaatschap en stemrecht op de algemene vergadering(en) van onze vzw

•Last-minute informatie via e-mail

 

Per lid dragen wij af aan de landelijke HV-structuur voor verzekeringen, promotiemateriaal en andere ondersteuning van onze lokale werking. HV sponsort de onkosten van meerdere van onze activiteiten. HV draagt van onze bijdrage ook één euro per lid over aan de internationale vrijzinnige koepel 'Humanists International' (voorheen IHEU).

 

Hoe kan u lid worden ?

Download het inschrijvingsformulier (in pdf of doc) en bezorg het ons terug via post of email.

Betalen kan u via overschrijving op rekeningnummer BE04 9731 8996 4531, met vermelding van de naam van de ingeschreven leden.