Startpagina

laatste update: 10 februari 2021

kalender activiteiten

____________________________De groeifeesten, zowel het Lentefeest als het Feest van de Vrijzinnige Jeugd, werden in 2020 afgelast ingevolge de COVID-19 epidemie. 


De data van dit jaar hadden wij  midden vorig jaar al vastgelegd .  Op dit ogenblik  is reeds duidelijk dat het Lentefeest niet zal kunnen doorgaan op de voorziene datum van zondag 28 maart 2021  wegens COVID-19.

Wij hebben voorlopig de zaal Manège gereserveerd op zaterdag 19 juni, maar: het is op dit ogenblik niet zeker of dit op die dag zal kunnen doorgaan!

De ouders van de kinderen die deel zouden genomen hebben aan het Lentefeest 2020, kunnen zich ondertussen wel aanmelden voor het Lentefeest 2021. Dit kan via huisvandeMens Tienen (tienen@demens.nu), tvk.vzw@scarlet.be of via de leerkracht NCZ .


Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd werd  ook vorig jaar reeds vastgelegd op zaterdag 22 mei 2021.  Voorlopig handhaven wij deze datum en hopen op een gunstige evolutie van de pandemie.


Wij zullen ten laatste einde maart een beslissing nemen of er een reële kans is om de beide feesten te laten doorgaan , eventueel in een andere vorm die toelaat alles veilig te laten verlopen. Ook wordt nagedacht over een verschuiving naar het najaar.


                                                                                                         ____________________________

   

Sinds 15 maart werden alle bestuursvergaderingen en activiteiten  van  TVK afgelast  ingevolge de COVID-19 epidemie.  Er is nog een bestuursvergadering geweest in september en oktober.

De bestuursvergaderingen en activiteiten worden hervat van zodra de evoluties inzake COVID-19 dit mogelijk en zinvol maken.- Huizen on Tour - uitgesteld tot 2021